Binnen 4 weken na ingang van het verlof krijgt u een brief met onze beslissing. Hierin staat of uw werknemer de uitkering krijgt en hoe hoog deze is. Wij sturen de beslissing naar uw werknemer, u ontvangt een kopie. Bij een positieve beslissing starten wij de betaling van de adoptie- of pleegzorguitkering.

Staat in de beslissing dat wij de aanvraag voor de uitkering afwijzen? Dan kan uw werknemer hiertegen bezwaar maken. U kunt dit ook doen.