Met sommige werknemers heeft u geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst gesloten. Bij ziekte krijgen deze werknemers misschien een Ziektewet-uitkering. Dit geldt voor:

  • thuiswerkers;
  • leerlingen;
  • stagiairs;
  • aannemers van werk (maar niet in een eigen bedrijf werkzaam);
  • freelancers;
  • provisiewerkers.

Meld een werknemer met een fictief dienstverband uiterlijk op de vierde ziektedag ziek bij UWV, en vraag een Ziektewet-uitkering voor hem aan.

Aanvragen Ziektewet-uitkering