Sinds 1 juli 2016 moet u de Ziektewet-uitkering die wij voor uw zieke (ex-)werknemer betalen aan ons terugbetalen. Dit geldt voor alle (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2016 ziek zijn geworden. Dit geldt niet als uw werknemer ziek is door orgaandonatie of als er sprake is van een no-riskpolis.

U moet de Ziektewet-uitkering aan ons terugbetalen, omdat u voor uw AOW-gerechtigde werknemer geen premies werknemersverzekeringen betaalt, waaruit de Ziektewet-uitkering betaald wordt.

U ontvangt iedere maand een factuur over de voorafgaande maand. Op deze factuur staat de bruto-uitkering en de zorgverzekeringspremie die u aan ons moet terugbetalen.