Als uw werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering aan. U betaalt zijn loon door en verrekent de uitkering daarmee. Lees hoe de no-riskpolis werkt en welke voorwaarden er gelden.