Als uw werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering aan. U betaalt zijn loon door en verrekent de uitkering daarmee.

Hoe werkt de no-riskpolis?

Een werknemer met een ziekte of handicap heeft in sommige situaties recht op de no-riskpolis. Uw werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen, deze geldt automatisch. De no-riskpolis begint zodra uw werknemer bij u in dienst komt. De polis duurt maximaal 5 jaar. In bijzondere situaties verlengen wij de periode met nog eens 5 jaar.

Aanvragen Ziektewet-uitkering