Als u een zieke werknemer heeft, schakelt u een arbodienst of bedrijfsarts in. Zij helpen u bij uw verzuimbeleid. Geef daarom zo snel mogelijk door aan uw arbodienst of bedrijfsarts dat uw werknemer ziek is. Met deze dienst heeft u afspraken gemaakt over hoe en wanneer u een ziekmelding doet.

Is uw zieke werknemer niet (meer) in dienst? Dan schakelt UWV een verzekeringsarts in.