Ontvangt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering? Dan verwachten wij van u dat u het aan ons doorgeeft als de situatie verandert.