Uw werknemer speelt de belangrijkste rol in de re-integratie. Uw werknemer is verplicht om aan de re-integratie mee te werken. Bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen uw bedrijf te accepteren. Of door een cursus te volgen.

Loopt de re-integratie vast?

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Lukt het niet met de re-integratie en kan uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel te geven. Ook uw werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen.

Het doel van een deskundigenoordeel is dat u en uw werknemer samen weer verder kunnen werken aan de re-integratie. Het is geen bindend advies met verplichtingen. Het oordeel is ook geen beslissing. U kunt er daarom geen bezwaar tegen maken.

Let op: Wij krijgen meer aanvragen voor een deskundigenoordeel dan wij nu aankunnen. Daarom kan het langer duren voordat wij uw aanvraag behandelen. Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u. We bespreken dan samen of we u op een andere manier kunnen helpen. Kan dat niet, dan nemen we uw aanvraag in behandeling. Het kan dan wel langer duren voordat u een deskundigenoordeel ontvangt.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever