Re-integreren: taken en plichten

Mijn taken en plichten

Kan uw werknemer werken? Ook al gaat het om ander werk dan zijn eigen functie? Dan moet u er als werkgever alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij weer aan het werk gaat. Dat betekent: eerst binnen uw bedrijf zoeken en daarna daarbuiten. Belangrijk om te weten: na 2 jaar beoordelen wij de WIA-aanvraag. Dan gaat het erom dat u kunt aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook al is dit misschien niet gelukt. Daarom is het belangrijk dat het re-integratieverslag compleet is en inhoudelijk volledig.

Ga in op het initiatief van de werknemer

Doet uw werknemer zelf voorstellen voor ander werk binnen of buiten uw bedrijf? Ga hier dan op in. U kunt de voorstellen van uw werknemer alleen afwijzen als u hiervoor zwaarwegende redenen heeft.

Wat moet u vastleggen bij re-integratie van uw werknemer?

Stel een plan van aanpak WIA op

Verwachten u, uw werknemer en de arbodienst dat uw werknemer weer aan het werk kan? Dan maakt u uiterlijk in de achtste week samen met uw werknemer afspraken om dit zo snel en verantwoord mogelijk te doen. Deze afspraken beschrijft u in een Plan van aanpak WIA. Bij het opstellen van dit plan gebruikt u de Probleemanalyse WIA van de bedrijfsarts of arbodienst als basis. Betrek uw bedrijfsarts of arbodienst bij de verdere re-integratie.

Wijs een casemanager aan

Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wijzen u en uw werknemer iemand aan die erop let dat afspraken worden nagekomen. Dit is de casemanager. Hij kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook de direct leidinggevende van uw werknemer of een andere werknemer binnen uw bedrijf. Zowel u als uw werknemer kunnen bij de casemanager terecht als u vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.

Leg nieuwe afspraken vast

Als er veranderingen zijn in de ziekte of de mogelijkheden van uw werknemer, stelt u samen met uw werknemer het Plan van aanpak WIA bij. U legt nieuwe afspraken over bijvoorbeeld de re-integratieactiviteiten vast in het formulier (Eerstejaars) evaluatie. (Het formulier Bijstelling plan van aanpak WIA is vervallen.)

Leg verslagen van voortgangsgesprekken vast

U bespreekt minstens 1 keer in de 6 weken met uw werknemer de voortgang van zijn re-integratie. Hiervoor gebruikt u de (aangepaste) Probleemanalyse WIA van de arbodienst of bedrijfsarts. Op basis van de voortgangsgesprekken stelt u samen met uw werknemer het Plan van aanpak WIA bij als dat nodig is.

Maak een eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA

Rond het einde van het eerste ziektejaar evalueert u met uw werknemer de re-integratie tot dat moment. Dit is de Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA. Daarnaast kijkt u vooruit naar het komende jaar. Is na dit eerste jaar nog niet duidelijk hoe en wanneer uw werknemer weer aan het werk kan gaan binnen uw bedrijf? En bent u nog niet begonnen met het zoeken van werk buiten het bedrijf? Dan moet u vanaf dit moment intensief daarnaar gaan zoeken. Ook als er misschien nog mogelijkheden binnen uw bedrijf zijn.

Eindevaluatie plan van aanpak WIA

Als uw werknemer ruim 1,5 jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Hiervoor beoordelen we de re-integratie met het re-integratieverslag. Daarmee bekijken we hoe u en uw werknemer aan de re-integratie hebben gewerkt. Het laatste onderdeel van het re-integratieverslag is de Eindevaluatie plan van aanpak WIA. U vult dit formulier samen met uw werknemer in.