Als u een vergoeding aanvraagt, beoordeelt UWV of de voorziening echt nodig is. Daarom nodigen wij uw werknemer uit voor een gesprek met onze arts en arbeidsdeskundige. Wij gaan altijd uit van de goedkoopste aanpassing. Ook bekijken we in hoeverre de aanpassing 'algemeen gebruikelijk' is, zoals internet of een aangepast toilet. De kosten voor een algemeen gebruikelijke aanpassing krijgt u niet vergoed.

Wilt u voor een aanpassing een vergoeding aanvragen? Bijvoorbeeld omdat u een lift wilt plaatsen? Dan stijgt de waarde van uw bedrijfspand. Wij voeren dan een bedrijfseconomische toets uit. Dit kan vermindering van de vergoeding betekenen.

Aanvragen voorziening werkgever