U kunt over 5 situaties een deskundigenoordeel aanvragen. U bent niet verplicht om iets te doen met het deskundigenoordeel, maar we betrekken het wel bij de beoordeling van het re-integratieverslag.

Per aanvraagformulier kunt u 1 aanvraag doen. Wilt u een deskundigenoordeel over meerdere situaties? Doe dan een nieuwe aanvraag voor elke situatie. U kunt over de volgende situaties een oordeel aanvragen:

  • Kan mijn werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen (zonder aanpassing van zijn taken en uren)?
  • Is het aangepaste eigen of andere werk dat mijn werknemer binnen of buiten het bedrijf moet of wil doen passend voor hem? Passend werk is werk dat hij met zijn ziekte nog kan doen.
  • Heeft mijn werknemer genoeg gedaan om weer aan het werk te gaan?
  • Heb ik genoeg gedaan om mijn werknemer aan het werk te helpen?
  • Het veelvuldig ziekteverzuim van mijn werknemer.