In deze situatie gaat het om aangepast eigen of ander werk dat uw werknemer binnen of buiten het bedrijf moet of wil doen. Passend werk is werk dat hij met zijn ziekte nog kan doen.

Bij uw aanvraag van een deskundigenoordeel hebben wij documenten nodig. Bereid uw aanvraag daarom eerst voor. In het aanvraagformulier ziet u welke documenten u in uw situatie mee moet sturen met de aanvraag. U kunt deze uploaden in het formulier. Let op: Zonder deze documenten is een deskundigenoordeel niet mogelijk. Stuur ze daarom direct als bijlage met uw aanvraag mee.

Met wie delen wij gegevens?

Het aanvraagformulier met alle bijlagen sturen wij ook aan uw werknemer. Alle gegevens die wij tijdens ons onderzoek nog ontvangen en die voor het oordeel belangrijk zijn, delen wij ook met de werknemer. Als werkgever ziet u de medische informatie van uw werknemer niet.

Welke documenten moet ik meesturen?

Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag van het deskundigenoordeel:

  • De Probleemanalyse.
  • Als deze zijn gemaakt, dan ook de bijstellingen (aanpassingen) van de Probleemanalyse.
  • Een beschrijving van het werk dat u de werknemer aanbiedt of een beschrijving van het werk dat de werknemer zelf voorstelt om te doen.
  • Bericht(en) van de bedrijfsarts over de belastbaarheid en inzetbaarheid van uw werknemer en op welke datum.

Het volgende document is niet verplicht, maar ontvangen wij graag als u deze heeft:

  • De resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek.