In deze situatie gaat het om eigen werk dat de werknemer op een bepaalde datum weer volledig kan doen, zonder aanpassing van zijn taken en uren.

Bij uw aanvraag van een deskundigenoordeel hebben wij documenten nodig. Bereid uw aanvraag daarom eerst voor. In het aanvraagformulier ziet u welke documenten u in uw situatie mee moet sturen met de aanvraag. U kunt deze uploaden in het formulier. Let op: Zonder deze documenten is een deskundigenoordeel niet mogelijk. Stuur ze daarom direct als bijlage met uw aanvraag mee.

Met wie delen wij gegevens?

Het aanvraagformulier met alle bijlagen sturen wij ook aan uw werknemer. Alle gegevens die wij tijdens ons onderzoek nog ontvangen en die voor het oordeel belangrijk zijn, delen wij ook met de werknemer. Als werkgever ziet u de medische informatie van uw werknemer niet.

Welke documenten moet ik meesturen?

Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag van het deskundigenoordeel:

  • De Probleemanalyse (als de werknemer langer dan 8 weken ziek is).
  • Een functiebeschrijving van het eigen werk van uw werknemer.
  • Het bericht van de bedrijfsarts over de (on)geschiktheid voor het eigen werk en op welke datum.