Er zijn enkele bijzondere situaties als u een deskundigenoordeel aanvraagt:

Ontslagaanvraag van uw zieke werknemer

Vraagt u via de kantonrechter ontslag aan voor uw zieke werknemer? Dan heeft u bij 2 ontslagredenen een deskundigenoordeel van UWV nodig. Het deskundigenoordeel is voor u als werkgever gratis als het nodig is voor een ontslagaanvraag bij:

  • ontslag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie
  • ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim

Informatie over kosten bij de aanvraag van een oordeel voor een andere situatie vindt u op ‘Wat zijn de kosten?’.

Als uw werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek

Uw werknemer mag weigeren om mee te doen aan het onderzoek. Wij geven dan wel een deskundigenoordeel af. In deze 2 situaties geldt een uitzondering als uw werknemer niet meewerkt aan het medisch onderzoek:

  • Bij situatie 1: kan mijn werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen (zonder aanpassing van zijn taken en uren)?
  • Bij situatie 3: heeft mijn werknemer genoeg gedaan om weer aan het werk te gaan?

Dan geven wij geen oordeel af. In dat geval sturen wij u hierover bericht en brengen wij ook geen kosten in rekening.