Mijn werknemer bereikt de AOW-leeftijd

Bereikt uw werknemer de AOW-leeftijd? Dan stopt zijn Ziektewet-uitkering en heeft hij recht op AOW. Hiervoor hoeft u als werkgever niets te doen.

Uw werknemer krijgt een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voordat hij de AOW-leeftijd bereikt. Met die brief kan uw werknemer zijn AOW-pensioen aanvragen. Gaat uw werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd weer werken en wordt hij daarna weer ziek? Dan kan hij mogelijk weer een Ziektewet-uitkering krijgen voor maximaal 13 weken als er ten minste 4 weken tussen de ziekteperiodes zat. U leest meer over deze situatie op Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek.