U hoeft alleen een ziekmelding bij UWV te doen als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is: de 42e-weeksmelding. Verder blijft u samen werken aan de re-integratie. Alle documenten waarin u de re-integratieafspraken vastlegt, bewaart u. Uw werknemer krijgt van alles een kopie. Hij heeft deze documenten nodig als hij na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag gaat doen.

Ziek melden in de 42e week doet u via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Doorgeven 42e-weeksmelding

Heeft u nog geen toegang tot het werkgeversportaal? Gebruik dan het formulier ‘Aangifte van langdurige ziekte in de 42e week’. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.