Is uw werknemer op of na 1 juli 2023 ziek geworden? En heeft hij de AOW-leeftijd bereikt? Dan geldt het volgende: u betaalt uw werknemer vanaf de eerste ziektedag maximaal 6 weken minimaal 70% van zijn loon door. Is het loon van uw werknemer minder dan het minimumloon? Dan vult u het loon aan tot het minimumloon, maar wel in verhouding tot het aantal uren dat hij werkt. Hoeveel procent van het loon u precies betaalt, staat in de cao of in het arbeidscontract.

Loopt het contract van uw werknemer af terwijl hij nog geen 6 weken ziek is? Dan kunt u vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering voor hem aanvragen bij UWV.