Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek

Is uw werknemer op of na 1 januari 2016 ziek geworden? En heeft hij de AOW-leeftijd bereikt? Dan geldt het volgende: u betaalt uw werknemer vanaf de eerste ziektedag maximaal 13 weken minimaal 70% van zijn loon door. Is het loon van uw werknemer minder dan het minimumloon? Dan vult u het loon aan tot het minimum loon, maar wel in verhouding tot het aantal uren dat hij werkt. Hoeveel procent van het loon u precies betaalt, staat in de cao of in het arbeidscontract.

Loopt het contract van uw werknemer af terwijl hij nog geen 13 weken ziek is? Dan kunt u vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering voor hem aanvragen bij UWV.

Mijn werknemer was al ziek voor de AOW-leeftijd

Was uw werknemer ziek voordat hij de AOW-leeftijd bereikte en is hij dat nog steeds nadat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan betaalt u uw werknemer nog maximaal 13 weken zijn loon door vanaf de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt. Behalve als hiermee de termijn van 104 weken wordt overschreden. In dat geval betaalt u uw werknemer in totaal maximaal 104 weken zijn loon door.