Bedrijfsartsen zijn vaak in dienst van een arbodienst. U kunt een contract met een gecertificeerde arbodienst afsluiten, maar u kunt ook kiezen voor een eigen regeling. Kiest u voor een eigen regeling? Dan bepaalt u zelf welke deskundige u helpt bij uw verzuimbeleid. U kunt alleen voor een eigen regeling kiezen als de ondernemingsraad of een andere vertegenwoordiging van uw personeel het daarmee eens is. U legt de afspraken die u maakt vast in de cao.