Soms is duidelijk dat uw werknemer helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of ongeval. Hij kan dan vervroegd WIA aanvragen.

Dit kan alleen als hij volgens de bedrijfsarts of arbodienst niet meer kan werken en niet meer beter wordt.

Krijgt uw werknemer vervroegd WIA? Dan geldt het volgende:

  • U heeft voor uw werknemer geen re-integratieverplichtingen meer.
  • U moet het loon van uw werknemer 2 jaar (104 weken) doorbetalen. U mag de uitkering van het loon aftrekken.

Als uw werknemer vervroegd WIA aanvraagt, dan hoeft u geen re-integratieplan op te sturen. Uw werknemer moet wel de verklaring van de bedrijfsarts opsturen waarin staat dat uw werknemer niet meer kan werken en niet meer beter wordt.

Als uw werknemer de verklaring van de bedrijfsarts nog niet heeft

Vraagt uw werknemer vervroegd een WIA uitkering aan, maar heeft deze de verklaring van de bedrijfsarts nog niet? Dan raden we aan om toch alvast een WIA-uitkering aan te vragen. Bij de aanvraag kan uw werknemer aangeven waarom de verklaring van de bedrijfsarts ontbreekt. Na de aanvraag vragen we uw werknemer om de verklaring alsnog op te sturen.

Invullen verklaring bedrijfsarts

Op tijd aanvragen

Uw werknemer kan de uitkering vanaf 3 weken ziekte aanvragen. Beslist UWV dat uw werknemer de uitkering krijgt? Dan gaat deze 10 weken na de aanvraag in. Uw werknemer kan tot de 68e ziekteweek vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. De uitkering gaat dan na de 78e week in. Vraagt uw werknemer pas na 68 weken een WIA-uitkering aan? Dan volgt de uitkering na bijna 2 jaar (104 weken) ziekte. In week 88 krijgt uw werknemer hierover een brief.

Let op: Uw werknemer mag maar 1 keer een vervroegde aanvraag doen. Als deze wordt afgewezen, dan kan daarna niet nog eens een vervroegde aanvraag worden ingestuurd. Ook niet als de gezondheidssituatie van uw werknemer na de eerste aanvraag verder is verslechterd.