Kort of langdurig ziek

Vervroegd WIA

Soms is al eerder duidelijk dat uw werknemer helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of ongeval. Hij kan dan vervroegd WIA aanvragen.

Uw werknemer krijgt alleen vervroegd WIA als de bedrijfsarts of arbodienst heeft verklaard dat uw werknemer:

  • niet meer kan werken, en;
  • niet meer beter wordt.

Krijgt uw werknemer vervroegd WIA? Dan geldt het volgende:

  • U heeft voor uw werknemer geen re-integratieverplichtingen meer.
  • U moet het loon 2 jaar (104 weken) doorbetalen. U mag de uitkering wel van zijn loon aftrekken.
Invullen verklaring bedrijfsarts

Op tijd aanvragen

Uw werknemer kan de uitkering vanaf 3 weken ziekte aanvragen. Beslist UWV dat hij de uitkering krijgt? Dan gaat deze 10 weken na de aanvraag in. Uw werknemer kan tot de 68e ziekteweek vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. De uitkering gaat dan na de 78e week in. Vraagt de werknemer pas na 68 weken een WIA-uitkering aan? Dan kan hij deze uitkering pas krijgen als hij bijna 2 jaar ziek is (104 weken). In week 88 krijgt hij hierover een brief.

Let op: uw werknemer mag maar 1 keer een vervroegde aanvraag doen. Als deze wordt afgewezen, dan kan hij daarna niet nog eens een vervroegde aanvraag insturen. Ook niet als zijn gezondheidssituatie na de eerste aanvraag verder is verslechterd.