Is uw werknemer ruim driekwart jaar ziek, dan doet u uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek bij UWV aangifte van langdurige ziekte: de 42e-weeksmelding. U ontvangt dan een brief over de (Eerstejaars)evaluatie. Tijdens deze evaluatie bespreekt u samen met uw werknemer of de aanpak tot nu toe geslaagd is.

Ziek melden in de 42e week doet u bij voorkeur online. Dat betekent minder handelingen, kortere wachttijden en minder risico op fouten. U doet dit via het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig. Heeft u nog geen toegang tot het werkgeversportaal? Gebruik dan het formulier Ziekteaangifte van langdurige ziekte in de 42e week.

Doorgeven 42e-weeksmelding

Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Recht op een Ziektewet-uitkering?

Stopt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn ziekte? Dan heeft hij misschien recht op een Ziektewet-uitkering. Meld hem dan ziek bij UWV op zijn laatste werkdag bij u. Doe dit ook als u voor deze werknemer al eerder een 42e-weeksmelding heeft gedaan.

In sommige gevallen kunt u ook voor zieke werknemers met een dienstverband een Ziektewet-uitkering aanvragen. Doe daarom ook voor deze werknemers een ziekmelding bij UWV.