Heeft u uw werknemer ziek gemeld met een 42e -weeksmelding? En is hij weer beter en volledig aan het werk? Dan bent u niet verplicht om hem bij ons beter te melden. Maar wij adviseren u dit wel te doen om de volgende redenen:

  • U kunt hem alleen opnieuw ziek melden als er geen oude melding van hem meer openstaat.
  • U houdt uw verzuimadministratie in het werkgeversportaal actueel.
  • Uw werknemer krijgt dan geen brief van ons over een WIA-aanvraag.

U meldt de werknemer beter via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal of via Digipoort.

Beter melden na de 42e week

Let op: krijgt uw werknemer een Ziektewet-uitkering? Meld hem dan altijd beter.

Gaat een werknemer met een Ziektewet-uitkering weer (gedeeltelijk) aan het werk? Meld de werknemer dan bij ons beter binnen 2 dagen nadat hij zich bij u beter heeft gemeld.