U bent verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen bij de re-integratie. U geeft de ziekte van uw werknemer zo snel mogelijk door.

Probleemanalyse

De bedrijfsarts of arbodienst stelt de beperkingen van uw zieke werknemer vast. Die legt hij vast in een Probleemanalyse. Daarin adviseert hij ook welke mogelijkheden om te werken uw werknemer nog wél heeft.

Maken Probleemanalyse

Plan van aanpak

Op basis van het advies van de bedrijfsarts of arbodienst maakt u samen met uw werknemer een Plan van aanpak. Hierin legt u afspraken vast over de aanpak van de re-integratie. U kunt de bedrijfsarts of arbodienst vragen om een oordeel te geven over wat passend werk is binnen uw bedrijf.

Maken plan van aanpak

Belangrijke aandachtspunten bij re-integratie

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Zorg er daarom voor dat uw bedrijfsarts of arbodienst regelmatig contact met u heeft. Zo blijft u op de hoogte van de situatie en mogelijkheden van uw werknemer. Blijf daarnaast kritisch over de adviezen van de deskundige. De arts van UWV onderzoekt uw werknemer als hij een WIA-uitkering aanvraagt. Blijkt dat het oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst niet klopte? En dat uw werknemer nog wél had kunnen werken? Dan moet u het loon langer doorbetalen.