Uw werknemer kan voor of na het einde van de eerste 2 jaar ziekte (104 weken) bij zijn nieuwe werkgever in dienst treden. De nieuwe werkgever betaalt dan ook het loon. Afhankelijk van de WIA-beslissing vult UWV dit eventueel aan met een WGA-uitkering. Vaak kan de werknemer gebruikmaken van de no-riskpolis. Dit is gunstig voor de nieuwe werkgever. Als de werknemer ziek is, kan hij het ziekengeld verrekenen met het loon.