Bij uw aanvraag van een deskundigenoordeel hebben wij documenten nodig. Bereid uw aanvraag daarom eerst voor. In het aanvraagformulier ziet u welke documenten u in uw situatie mee moet sturen met de aanvraag. U kunt deze uploaden in het formulier. U kunt ook de (ontbrekende) documenten toevoegen via de uploadfunctie in het werkgeversportaal. Let op: Zonder deze documenten is een deskundigenoordeel niet mogelijk. Stuur ze daarom direct met uw aanvraag mee.

Met wie delen wij gegevens?

Het aanvraagformulier met alle bijlagen sturen wij ook aan uw werknemer. Alle gegevens die wij tijdens ons onderzoek nog ontvangen en die voor het oordeel belangrijk zijn, delen wij ook met de werknemer. Als werkgever ziet u de medische informatie van uw werknemer niet.

Welke documenten moet ik meesturen?

Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag van het deskundigenoordeel:

 • Een overzicht van het veelvuldig ziekteverzuim in de afgelopen 3 jaar.
 • De adviezen van de bedrijfsarts of de arbodienst over hoe het ziekteverzuim kan worden verminderd.
 • Een functiebeschrijving van het eigen werk van uw werknemer.
 • Een evaluatie waarin u aangeeft:
  • Wat u heeft geprobeerd om het veelvuldig ziekteverzuim te verminderen.
  • Waarom het niet mogelijk is geweest om het eigen werk van uw werknemer aan te passen.
  • Waarom het niet is gelukt om uw werknemer (al dan niet met aanpassingen of scholing) te herplaatsen in een andere, passende functie binnen uw bedrijf, waardoor het ziekteverzuim binnen 26 weken zal afnemen.
  • Waarom u verwacht dat deze situatie langer dan 26 weken zal duren.

De volgende documenten zijn niet verplicht, maar ontvangen wij graag als u ze heeft:

 • Een Probleemanalyse en het Plan van Aanpak als deze zijn gemaakt.
 • Als deze zijn gemaakt, dan ook de bijstellingen (aanpassingen) van de Probleemanalyse en het Plan van Aanpak.