Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt een arts van UWV of hij nog kan werken. Als de arts vindt dat uw werknemer (nog voor een deel) kan werken, krijgt hij een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk uw werknemer nog zou kunnen doen, en wat hij daarmee zou kunnen verdienen. Stel dat uw werknemer nog 61% kan verdienen van zijn oude loon; dan is hij 39% arbeidsongeschikt.