Van de opzegtermijn mag u de periode aftrekken waarin UWV de ontslagaanvraag heeft behandeld. De periode van de behandeling gaat in op de datum waarop UWV een complete ontslagaanvraag ontvangt en eindigt op de datum waarop de ontslagvergunning is afgegeven. Voorwaarde om deze periode af te mogen trekken is dat er minimaal een maand opzegtermijn overblijft. Deze termijn is ook opgenomen in de ontslagvergunning.