Als u zich niet houdt aan de opzegtermijn, moet u uw werknemer een vergoeding betalen als hij daarnaar vraagt. De vergoeding is niet hoger dan het loon dat de werknemer zou krijgen als u zich wel aan de opzegtermijn had gehouden.

Bijvoorbeeld: u laat uw werknemer op 15 mei weten dat u het dienstverband op 1 juni wilt beëindigen. De wettelijke opzegtermijn is 1 maand. De arbeidsovereenkomst moet doorlopen tot de laatste dag van de maand waarin de opzegtermijn afloopt. U mag het dienstverband dan pas op 1 juli beëindigen. Beëindigt u het dienstverband op 1 juni? Dan moet u uw werknemer het loon over de maand juni betalen.