In de cao of de arbeidsovereenkomst staat hoelang de opzegtermijn is. Is er geen termijn vastgelegd? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Hoe langer uw werknemer in dienst is geweest, hoe langer de wettelijke opzegtermijn is, namelijk:

  • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn;
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn;
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn;
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.

Samen met uw werknemer kunt u schriftelijk een langere termijn afspreken. Een kortere termijn mag alleen als dat vastgelegd is in de cao.

Voor de werknemer geldt volgens de wet een opzegtermijn van 1 maand. Daarbij speelt de duur van het dienstverband geen rol.