In de beÃĢindigingsovereenkomst leggen u en uw werknemer vast op welke datum het dienstverband eindigt. Houd daarbij altijd rekening met de opzegtermijn. De periode tussen de ondertekening van de overeenkomst en de datum waarop het dienstverband eindigt moet minimaal gelijk zijn aan de opzegtermijn. In die periode betaalt u het loon gewoon door.

Geen of te korte opzegtermijn

Zijn u en uw werknemer geen of een te korte opzegtermijn overeengekomen? Dan krijgt uw werknemer de eerste tijd nog geen WW. Wij gaan bij het toekennen van een WW-uitkering namelijk uit van de fictieve opzegtermijn. Dat is de opzegtermijn waar u en de werknemer eigenlijk rekening mee hadden moeten houden.