Er zijn ook situaties waarin u bij ontslag geen transitievergoeding aan de werknemer hoeft te betalen:

  • Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beĆ«indigd. U en uw werknemer kunnen dan zelf afspraken maken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan.
  • Als uw werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde.
  • Als uw werknemer bij het ontslag nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
  • Als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt of de leeftijd bereikt dat hij recht heeft op pensioen.
  • Als de leeftijd van uw werknemer bij ontslag hoger is dan de leeftijd waarop hij recht heeft op AOW of pensioen.
  • Bij faillissement, surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.
  • Als in de cao een afwijkende voorziening is getroffen (deze voorziening hoeft niet gelijkwaardig aan de transitievergoeding te zijn).
  • Als uw werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.