Transitievergoeding bij ontslag

Is een werknemer 2 jaar of langer in dienst geweest bij een werkgever en had hij een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan krijgt hij een vergoeding bij ontslag of bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Deze vergoeding heet de transitievergoeding.

Een werknemer kan deze vergoeding gebruiken om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te beginnen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat hij in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 81.000. Behalve als een werknemer meer dan € 81.000 per jaar verdient, dan is de maximale vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

Op 14 september 2018 deed de Hoge Raad uitspraak over het recht van de werknemer op een transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft in dat geval recht op een gedeeltelijke (naar rato) transitievergoeding.

De Hoge Raad noemt in de uitspraak als voorwaarde dat:

  • de gedeeltelijke beëindiging noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de werknemer minimaal 20% van zijn arbeidsuren verliest; en
  • het verlies aan arbeidsuren naar verwachting blijvend is.

UWV heeft geen rol bij het vaststellen van het recht op transitievergoeding en de hoogte hiervan. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een rechtshulpverlener.