Ontslag via UWV

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

De omstandigheden in uw bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen. Dit noemen we ontslag om bedrijfseconomische redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
  • werkvermindering;
  • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
  • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
  • een bedrijfsverhuizing;
  • vervallen van een loonkostensubsidie.

Let op: als in uw cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan handelt deze commissie de ontslagaanvraag af, en niet UWV. U moet uw ontslagaanvraag bij deze commissie indienen.

Soms zijn er ook alternatieven voor ontslag. Heeft u tijdelijk minder werk, bijvoorbeeld omdat er brand is geweest of vanwege slecht weer? Dan kunt u misschien gebruikmaken van werktijdverkorting of WW bij onwerkbaar weer.

Hoe dien ik de ontslagaanvraag in?

Als u een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, vult u de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden' in. De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C. Voor een complete ontslagaanvraag vult u alle 3 de formulieren volledig in. U kunt ze vervolgens uploaden via het werkgeversportaal. Pas als de complete aanvraag bij ons binnen is, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Op onze website vindt u een handleiding en meer informatie over de inhoud van deze digitale aanvraagformulieren (pdf, 726 kB).

Voorlopige aanvraag

Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst? Dien dan een voorlopige ontslagaanvraag en een verzoek om uitstel in. Stuur ons in dat geval:

  • alleen het volledig ingevulde deel A van het formulier met de bijlage(n).
  • als bijlage: een lijst met daarop naam, adresgegevens en het burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt.
  • een verzoek om 14 dagen uitstel voor onderhandelingen met uw werknemer(s). Dit kan in aanvraagformulier A of op een later tijdstip per brief.

Ontslag van 20 medewerkers of meer

Wilt u een ontslagaanvraag voor 20 of meer werknemers indienen? Dan is misschien de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. U kunt dan het best van tevoren contact opnemen met de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening binnen uw werkgebied. Ook bij een ontslagaanvraag met zeer veel bijlagen raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening.

Deel A - Werkgever

Op dit formulier vult u de gegevens in van de werkgever.

Invullen Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen - Deel A Werkgever

Deel B - Werknemer

Op dit formulier vult u de gegevens in van de werknemer voor wie u een ontslagaanvraag doet. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Deel A en C vult u maar 1 keer per aanvraag in.

Invullen Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen - Deel B Werknemer

Deel C - Onderbouwing

Op dit formulier geeft u aan welke bedrijfseconomische reden(en) u heeft om uw werknemer(s) te ontslaan. Met deel C onderbouwt u uw ontslagaanvraag en beoordelen wij of u de juiste ontslagvolgorde aanhoudt.

Invullen Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen - Deel C Onderbouwing

Let op: bent u een uitzendwerkgever? En vraagt u een ontslagvergunning aan voor 1 of meer uitzendwerknemers vanwege het vervallen van een inleenopdracht? Dan gebruikt u voor uw aanvraag ook het formulier Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – deel C.

Aanvullende gegevens opsturen

Uploadt u niet alle documenten via het werkgeversportaal op dezelfde dag? Of krijgt u van ons bericht dat er documenten ontbreken? Stuur dan de ontbrekende stukken per post naar de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening die uw aanvraag behandelt. Welke vestiging dat is, staat in de brief die u van ons krijgt.

Zodra uw ontslagaanvraag binnen is, beoordeelt UWV of uw aanvraag compleet is. Ontbreekt er iets? Dan heeft u 8 dagen de tijd om uw aanvraag volledig te maken.

UWV kan onder bijzondere omstandigheden de termijn van 8 dagen verlengen.