Er gelden een aantal voorwaarden voor compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging:

  • UWV of de kantonrechter heeft voor ten minste 1 werknemer toestemming gegeven voor ontslag. 
  • Het ontslag was omdat het bedrijf stopte vanwege pensioen of overlijden van de eigenaar. 
  • De transitievergoedingen zijn binnen 9 maanden na de toestemming voor ontslag betaald. Ze zijn berekend op basis van het bruto-inkomen en uitbetaald als brutobedragen. 
  • Het bedrijf had gemiddeld niet meer dan 25 werknemers in dienst in de tweede helft van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de ontslagvergunning is aangevraagd. 
  • Als het bedrijf stopte vanwege pensioen: dan moet de eigenaar de AOW-leeftijd hebben. Of deze bereiken binnen 6 maanden na de ontslagaanvraag. 
  • Als het bedrijf stopte vanwege overlijden: dan moet er binnen 1 jaar na het overlijden toestemming voor ontslag zijn gevraagd.