Hebben wij alle gegevens van de werkgever en alle gegevens van de werknemer ontvangen? Dan kunnen wij starten met de beoordeling. Per werknemer moeten wij binnen 8 weken na het indienen van een complete aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moeten wij u binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.