Werknemersverzekeringen via UWV

Stagiairs en eigenrisicodragers

Zijn stagiairs verzekerd?

Een stagiair is volgens de sociale zekerheidswetgeving geen werknemer. Ontvangt een stagiair een beloning, en is dit meer dan alleen een onkostenvergoeding (zoals een reiskostenvergoeding)? Dan is hij verzekerd voor de Ziektewet en de Wajong. Daarvoor betaalt u geen premies. De stagiair is niet verzekerd voor de WW.

Eigenrisicodrager worden

U kunt er ook voor kiezen Eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Dit betekent dat u het risico op arbeidsongeschiktheid niet bij UWV verzekert. Als Eigenrisicodrager kunt u ervoor kiezen het financiƫle risico helemaal of gedeeltelijk zelf te dragen. U kunt ook kiezen voor een particuliere verzekeraar.