Werknemersverzekeringen via UWV

Polisadministratie

Gegevensuitwisseling

De Polisadministratie wordt gebruikt voor het berekenen van de hoogte van uitkeringen. Op verzoek wisselt UWV via de Gegevensservice ook informatie uit met verschillende organisaties. Denk aan de Belastingdienst, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank, de Gemeentelijke Sociale Diensten en de Pensioenfondsen.

Wij wisselen niet zomaar gegevens uit. Wij controleren altijd vooraf of een organisatie wel gebruik mag maken van de aangevraagde gegevens. Wij registreren alle informatie die wij aan andere organisaties geven. Op die manier kunnen we nakijken wie gegevens heeft gekregen en met welk doel.

Meer informatie over de Polisadministratie en de uitwisseling van gegevens kunt u nalezen bij Gegevensdiensten.