Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook zijn zij verzekerd voor verlof bij zwangerschap of adoptie. Deze verzekeringen zijn gebaseerd op de volgende sociale verzekeringswetten:

  • Ziektewet (ZW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet arbeid en zorg (WAZO)

UWV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze sociale verzekeringswetten.