Werknemersverzekeringen via UWV

Polisadministratie

UWV beheert de Polisadministratie. Daarin verzamelt UWV informatie over loon, uitkeringen en arbeidscontracten. Het gaat om de gegevens van alle verzekerde werknemers in Nederland. UWV gebruikt deze informatie om de daglonen te berekenen. Het dagloon is het loon dat een werknemer gemiddeld per dag verdiende. UWV gebruikt dat om de hoogte van de uitkeringen te berekenen.