Hoe wordt het dagloon voor een zwangerschapsuitkering (WAZO) berekend?

Een zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon. Wij berekenen het dagloon op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin haar verlof begon. We kijken daarbij naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand of 4 weken voorafgaand aan de dag waarop het zwangerschapsverlof begint. Deze periode noemen we de referteperiode.

Kijk voor meer informatie over het regelen van zwangerschapsverlof voor uw werknemer op Mijn werknemer is zwanger.