Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt.

Inkomsten die meetellen voor het sv-loon

Het sv-loon is al het loon dat uw werknemer krijgt en ook bijvoorbeeld:

 • vakantiegeld
 • uitbetaald Individueel Keuzebudget
 • eindejaarsuitkering
 • dertiende maand
 • ploegentoeslag
 • fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak

Inkomsten die niet meetellen voor het sv-loon

Voor het sv-loon tellen niet mee:

 • onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden
 • ontslagvergoeding
 • pensioenpremie

Bedragen op de loonstrook

Meestal staat het woord sv-loon op een loonstrook. Soms staat ‘sv-loon’ niet op een loonstrook, maar heet het anders. Andere namen voor sv-loon zijn:

 • svw-loon
 • loon
 • loon voor loonheffing
 • heffingsloon
 • heff. PL loon (heffingsplichtig loon)
 • loon LH (belastbaar loon / loonheffingen)
 • loon loonbelasting
 • loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing)
 • loon voor inhoudingen
 • loonheffingen TB (tabel)
 • loon werknemersverzekeringen

Let op: In plaats van 'loon' wordt ook wel de woorden 'grondslag' of 'basis' gebruikt, bijvoorbeeld grondslag voor loonheffing.