Wat is sv-loon?

Heeft u een werknemer in dienst met een gedeeltelijke WW-uitkering? Dan geeft uw werknemer na afloop van iedere maand zijn sv-loon aan ons door met het formulier 'Inkomstenopgave'. Wij gebruiken het sv-loon om de hoogte van de WW-uitkering van uw werknemer te berekenen.

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover uw werknemer belastingen en sociale premies betaalt. Wij berekenen zijn dagloon voor zijn WW-uitkering op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende in het jaar voordat hij (gedeeltelijk) werkloos werd.

Het sv-loon is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee voor het sv-loon. Ook deze inkomsten geeft uw werknemer op het formulier 'Inkomstenopgave' apart aan bij 'Inkomsten uit dienstverband'.

Als het sv-loon niet op de loonstrook staat vermeld, dan adviseren wij uw werknemer een van de volgende bedragen te gebruiken:

  • SVW-loon;
  • loon;
  • loon voor loonheffing;
  • heffingsloon;
  • loon LH (belastbaar loon / loonheffingen);
  • loon loonbelasting;
  • loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing);
  • loon voor inhoudingen;
  • loonheffingen TB (tabel).

Let op: in plaats van loon wordt ook wel grondslag of basis gebruikt.

Vermeldt u geen van deze bedragen op de loonstrook? Dan adviseren wij uw werknemer zijn brutoloon in te vullen. In de meeste gevallen voorkomt hij hiermee dat hij te veel uitkering ontvangt en dit later weer moet terugbetalen. Ook adviseren wij uw werknemer contact met u op te nemen. Welke vergoedingen meetellen voor het sv-loon verschilt namelijk per werkgever.