Wat is sv-loon?

Heeft u een werknemer in dienst met een gedeeltelijke WW-uitkering? Dan geeft uw werknemer na afloop van iedere maand zijn sv-loon aan ons door met het formulier 'Inkomstenopgave'. Sv betekent sociale verzekeringen. Wij gebruiken het sv-loon om de hoogte van de WW-uitkering van uw werknemer te berekenen.

Het sv-loon is het loon waarover uw werknemer belastingen en sociale premies betaalt. Wij berekenen zijn dagloon voor zijn WW-uitkering op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende in het jaar voordat hij (gedeeltelijk) werkloos werd.

Het sv-loon is al het loon dat uw werknemer krijgt en ook bijvoorbeeld vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak. Ook deze inkomsten geeft uw werknemer op de Inkomstenopgave aan bij 'Inkomsten uit dienstverband'.

Voor het sv-loon tellen niet mee:

 • Onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden.
 • Pensioenpremie.

Als 'sv-loon' niet op de loonstrook staat vermeld, dan adviseren wij uw werknemer een van de volgende bedragen te gebruiken:

 • svw-loon
 • loon
 • loon voor loonheffing
 • heffingsloon
 • loon LH (belastbaar loon / loonheffingen)
 • loon loonbelasting
 • loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing)
 • loon voor inhoudingen
 • loonheffingen TB (tabel)

Let op: in plaats van 'loon' wordt ook wel de woorden 'grondslag' of 'basis' gebruikt, bijvoorbeeld grondslag voor loonheffing.

Vermeldt u geen van deze bedragen op de loonstrook? Dan adviseren wij uw werknemer zijn brutoloon in te vullen. In de meeste gevallen voorkomt hij hiermee dat hij te veel uitkering ontvangt en dit later weer moet terugbetalen. Ook adviseren wij uw werknemer contact met u op te nemen. Welke vergoedingen meetellen voor het sv-loon verschilt namelijk per werkgever.