Wat is sv-loon?

Heeft u een werknemer in dienst met een gedeeltelijke WW-uitkering? Dan geeft uw werknemer na afloop van iedere maand zijn sv-loon aan ons door met het formulier 'Inkomstenopgave'. Sv betekent sociale verzekeringen. Het sv-loon is het loon waarover uw werknemer belastingen en sociale premies betaalt.

Wij gebruiken het sv-loon om de hoogte van de WW-uitkering van uw werknemer te berekenen. We berekenen zijn dagloon voor zijn WW-uitkering op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende in het jaar voordat hij (gedeeltelijk) werkloos werd.

Inkomsten die meetellen voor het sv-loon

Het sv-loon is al het loon dat uw werknemer krijgt en ook bijvoorbeeld:

 • vakantiegeld
 • uitbetaald individueel keuzebudget
 • eindejaarsuitkering
 • dertiende maand
 • ploegentoeslag
 • bijtelling van een auto van de zaak

Ook deze inkomsten geeft uw werknemer op de Inkomstenopgave aan bij 'Inkomsten uit dienstverband'.

Inkomsten die niet meetellen voor het sv-loon

Voor het sv-loon tellen niet mee:

 • onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden
 • ontslagvergoeding
 • pensioenpremie

Bedragen op de loonstrook

Als 'sv-loon' niet op de loonstrook staat vermeld, dan adviseren wij uw werknemer een van de volgende bedragen te gebruiken:

 • svw-loon
 • loon
 • loon voor loonheffing
 • heffingsloon
 • loon LH (belastbaar loon / loonheffingen)
 • loon loonbelasting
 • loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing)
 • loon voor inhoudingen
 • loonheffingen TB (tabel)

Let op: in plaats van 'loon' wordt ook wel de woorden 'grondslag' of 'basis' gebruikt, bijvoorbeeld grondslag voor loonheffing.

Vermeldt u geen van deze bedragen op de loonstrook? Dan adviseren wij uw werknemer zijn brutoloon in te vullen. In de meeste gevallen voorkomt hij hiermee dat hij te veel uitkering ontvangt en dit later weer moet terugbetalen. Ook adviseren wij uw werknemer contact met u op te nemen. Welke vergoedingen meetellen voor het sv-loon verschilt namelijk per werkgever.