U kunt als werkgever geen doelgroepverklaring aanvragen. Werknemers kunnen wel een doelgroepverklaring aanvragen.

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

U heeft als werkgever misschien recht op loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling vervangt de mobiliteitsbonus voor 56-plussers. De werknemer kan hiervoor een doelgroepverklaring LKV aanvragen.

Doelgroepverklaring ouderen

Heeft u uiterlijk op 31 december 2014 een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst genomen? Dan kunt u voor deze werknemer misschien tot en met 31 december 2017 met terugwerkende kracht nog een mobiliteitsbonus krijgen. Voorwaarde is dat u de mobiliteitsbonus nog niet heeft aangevraagd over deze periode. Na 31 december 2017 is de mobiliteitsbonus voor 56-plussers gestopt. Voor deze regeling heeft u de doelgroepverklaring ouderen nodig.

Doelgroepverklaring ouderen aanvragen

Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring ouderen aan via UWV Telefoon Werknemers. Op Service & contact vindt u het telefoonnummer van UWV Telefoon Werknemers. Heeft uw werknemer een ziekte of handicap, dan heeft u geen doelgroepverklaring van hem nodig.