Betalingsonmacht

Wat u als werkgever kunt doen

Is een van deze 4 vormen van blijvende betalingsonmacht van toepassing? En kunt u aantonen dat u een verzoek tot betalingsonmacht aan de rechtbank heeft gedaan? Dan kunnen wij (een deel van) uw betalingsverplichting overnemen. Wij betalen dan bijvoorbeeld het loon dat uw werknemers nog van u tegoed hebben. Of het loon over de opzegtermijn. Hiervoor moet u wel een ontslagvergunning aanvragen voor uw werknemers. Bent u failliet verklaard of geldt de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen voor u? Dan heeft u geen ontslagvergunning nodig.

Let op: Heeft u werknemers die meer dan het maximumdagloon verdienen? Vanaf 1 januari 2016 betalen wij deze werknemers maximaal 150% van het maximumdagloon.