Is er bij u sprake van blijvende betalingsonmacht? Dan kunnen wij misschien (een deel van) uw betalingsverplichting overnemen. Hiervoor kunt u bij ons een melding van betalingsonmacht maken door te bellen met UWV Telefoon Werkgevers.

Als wij (een deel van) uw betalingsverplichting overnemen, dan betalen wij bijvoorbeeld het loon dat uw werknemers nog van u tegoed hebben. Of het loon over de opzegtermijn. Kijk voor meer informatie op ‘Werkgever en ontslag’.

Let op: Heeft u werknemers die meer dan het maximumdagloon verdienen? Dan betalen wij deze werknemers maximaal 150% van het maximumdagloon.