Als uw werknemers ontslag krijgen, ontvangen zij tijdelijk een uitkering wegens betalingsonmacht. Meer informatie voor uw werknemer leest u op Mijn werkgever gaat failliet of betaalt mij niet meer.

Als het bedrijf wordt overgenomen

Er geldt wel een uitzondering als het bedrijf wordt overgenomen vóór een faillissement. Dan neemt de nieuwe eigenaar namelijk de werknemers over. Zij krijgen dan loon van de nieuwe werkgever. Hij betaalt ook het loon dat zij nog van u tegoed hadden. De werknemers krijgen in dit geval geen uitkering wegens betalingsonmacht. Gaat de overname pas in ná een faillissement? Dan hoeft de nieuwe eigenaar de werknemers alleen in dienst te houden als dat in zijn plannen past. Als uw werknemers niet in dienst blijven, kunnen zij een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen.

Aanvraag uitkering wegens betalingsonmacht

Stellen wij vast dat u een blijvend betalingsprobleem heeft of dat u failliet bent verklaard? Dan nodigen wij uw werknemers uit voor een bijeenkomst. Bij deze gelegenheid kunnen zij een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen.