Sinds 1 januari 2020 kan uw werknemer vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding krijgen. Dit geldt als u het initiatief neemt voor ontslag, of als een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt op de afgesproken einddatum. Tot en met 31 december 2019 kon uw werknemer een transitievergoeding krijgen als hij minimaal 2 jaar in dienst was.

Opbouw van de transitievergoeding

Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt voor iedereen een opbouw van een derde maandloon per dienstjaar. Er is geen extra opbouw meer voor werknemers van 50 jaar en ouder. Ook is er geen extra opbouw meer bij een dienstverband van meer dan 10 jaar.

Is in een cao een afwijkende voorziening vastgelegd?

Dan krijgt de werknemer geen transitievergoeding. De voorziening in de cao hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding.

Op rijksoverheid.nl: Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen? vindt u meer informatie over de nieuwe regels die gelden voor de transitievergoeding.