Wat houdt de 'pilot generieke werkgeversvoorziening' in?

U kunt tot en met 30 juni 2021 een aanvraag voor een subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan. Het is de bedoeling dat 1 of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking daar gebruik van maken.

Een meeneembare voorziening moet uw werknemer zelf aanvragen.

De proef loopt tot en met 31 december 2023. Tijdens de proef evalueren wij. Dat doen we onder andere door bedrijfsbezoeken bij en interviews met werkgevers. Dan bekijken wij of meer werknemers door de proef aan het werk zijn en blijven. Deze evaluatie is verplicht.