Uw werknemer heeft als ouder recht op ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een onbetaald verlof van maximaal 26 werkweken. Vanaf 2 augustus 2022 kan uw werknemer hiervan 9 weken als betaald ouderschapsverlof opnemen. Uw werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt uw werknemer geen betaald ouderschapsverlof op, of niet alle 9 weken? Dan kan uw werknemer de weken die niet zijn opgenomen als betaald ouderschapsverlof nog als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Bekijk hieronder de video over betaald ouderschapsverlof.