Uw werknemer heeft als ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek van uw werknemer. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 werkweken hiervan betaald ouderschapsverlof opnemen. Uw werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt uw werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op dan kan deze de niet opgenomen weken nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.