Uw werknemer heeft als ouder recht op maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Van dat verlof kan uw werknemer 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Daarbij geldt het volgende:

  • Betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen binnen 1 jaar na geboorte van het kind, of na opname van het kind in het gezin (bij adoptie of pleegzorg).
  • Uw werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag, verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week, verdeeld over meerdere maanden.
  • Tijdens het betaald ouderschapsverlof kan uw werknemer een uitkering van UWV krijgen. Die uitkering vraagt u voor uw werknemer aan.

Nadat uw werknemer (een deel van) het verlof heeft opgenomen, kunt u een uitkering betaald ouderschapsverlof bij ons aanvragen. U kunt de uitkering alleen in hele werkweken aanvragen. Werkt uw werknemer normaal gesproken bijvoorbeeld 5 dagen per week, en neemt deze 1 dag per week betaald ouderschapsverlof op? Dan kan u na 5 weken een uitkering bij ons aanvragen, voor 1 werkweek betaald ouderschapsverlof.

Neemt uw werknemer geen of een deel van de 9 weken betaald ouderschapsverlof op? Dan kan uw werknemer de weken die niet zijn opgenomen als betaald ouderschapsverlof nog wel als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Bekijk hieronder de video over betaald ouderschapsverlof.