Uw werknemer kan een uitkering betaald ouderschapsverlof krijgen voor minder dan een hele werkweek in de volgende situaties:

  • Het kind van uw werknemer is uiterlijk op 3 oktober 2022 1 jaar geworden of 1 jaar in het gezin opgenomen. Het is uw werknemer dan niet gelukt om de volledige 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op te nemen.
    Let op: Heeft u al een aanvraag voor uw werknemer gedaan, maar voor een te korte periode? Dan kunt u een nieuw betaalverzoek indienen. Heeft uw werknemer geen resterende betaalverzoeken meer? Download dan het formulier ‘Indienen betaalverzoek ouderschapsverlof voor uw werknemer' via uwv.nl. Het indienen van een betaalverzoek kan in deze situatie alleen per post.
  • Het kind van uw werknemer wordt in het midden van een werkweek 1 jaar of is in het midden van een werkweek 1 jaar in het gezin opgenomen. Het recht op de uitkering stopt dan dus midden in een werkweek.

In deze situaties doet u de aanvraag voor uw werknemer voor hele werkweken. Maar we betalen de uitkering tot de dag dat het kind van uw werknemer 1 jaar wordt of 1 jaar in het gezin is opgenomen.

Indienen betaalverzoek