De hoogte van de uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van uw werknemer. De uitkering is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsovereenkomst is mogelijk geregeld dat u de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

Wij bepalen de hoogte van het dagloon van uw werknemer bij de eerste aanvraag voor de uitkering. De hoogte van het dagloon verandert daarna niet. Ook niet als de situatie van uw werknemer verandert, bijvoorbeeld als die meer of minder loon krijgt. Uw werknemer krijgt wel meer uitkering als deze extra weken verlof opneemt.

Let op: U ontvangt de uitkering betaald ouderschapsverlof pas na het verlof van uw werknemer. Tijdens het verlof kunt u ervoor kiezen het loon van uw werknemer door te betalen, maar dit bent u niet verplicht. U maakt hierover apart afspraken met elkaar.

Betaling van de uitkering betaald ouderschapsverlof

Wij betalen de uitkering betaald ouderschapsverlof aan u, na het einde van het verlof van uw werknemer. U ontvangt van ons het brutobedrag van de uitkering. Daarbij kunt u kiezen of u de uitkering in 1 keer of in delen wilt ontvangen:

  • In 1 keer de uitkering ontvangen: doe de aanvraag nadat uw werknemer het hele verlof heeft opgenomen. Deze aanvraag is ook meteen het betaalverzoek voor de hele uitkering.
  • In delen de uitkering ontvangen: doe de aanvraag nadat uw werknemer een deel van het verlof (minimaal 1 werkweek) heeft opgenomen. Deze aanvraag is het eerste betaalverzoek voor de uitkering. Hierna kunt u nog maximaal 2 betaalverzoeken indienen via het werkgeversportaal. Denk eraan dat u het tweede en derde betaalverzoek pas kunt indienen nadat het verlof is opgenomen én de aanvraag met het eerste betaalverzoek is goedgekeurd.

We kunnen de uitkering ook rechtstreeks aan uw werknemer betalen. Geef op het betaalverzoek aan of wij de uitkering aan u moeten betalen of direct aan de werknemer.

Aanvragen uitkering betaald ouderschapsverlof (dit is een WAZO-uitkering) Indienen betaalverzoek

Hoeveel betaalverzoeken u kunt indienen

Voor ieder kind waarvan uw werknemer wettelijk ouder is doet u maximaal 3 betaalverzoeken. Bij een tweeling bijvoorbeeld zijn dat 6 betaalverzoeken in totaal. U doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag. Dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kunt u nog maximaal 5 betaalverzoeken voor uw werknemer indienen. Deze regel geldt ook bij adoptie.

Let op: Voor pleegzorg en samenwonen gelden er andere regels. Neemt uw werknemer meerdere pleegkinderen tegelijk op in huis? Of gaat uw werknemer samenwonen met meerdere kinderen tegelijk zonder daar wettelijk ouder van te zijn? Dan kunt u hiervoor niet meer dan 3 betaalverzoeken doen.

In onze video op De uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor mijn werknemer ziet u hoe u betaalverzoeken indient via het werkgeversportaal.