De hoogte van de uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van uw werknemer. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsovereenkomst is mogelijk geregeld dat u de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

Let op: U ontvangt de uitkering betaald ouderschapsverlof pas na het verlof van uw werknemer. Tijdens het verlof kunt u ervoor kiezen het loon van uw werknemer door te betalen, maar dit bent u niet verplicht. U maakt hierover apart afspraken met elkaar.

Betaling van de uitkering betaald ouderschapsverlof

Wij betalen de uitkering betaald ouderschapsverlof aan u, na het einde van het verlof van uw werknemer. Daarbij kunt u kiezen of u de uitkering in 1 keer of in delen wilt ontvangen:

  • In 1 keer de uitkering ontvangen: doe de aanvraag nadat uw werknemer het hele verlof heeft opgenomen. Deze aanvraag is ook meteen het betaalverzoek voor de hele uitkering.
  • In delen de uitkering ontvangen: doe de aanvraag nadat uw werknemer een deel van het verlof (minimaal 1 werkweek) heeft opgenomen. Deze aanvraag is het eerste betaalverzoek voor de uitkering. Hierna kunt u nog maximaal 2 betaalverzoeken indienen via het werkgeversportaal. Denk eraan dat u het tweede en derde betaalverzoek pas kunt indienen nadat het verlof is opgenomen én de aanvraag met het eerste betaalverzoek is goedgekeurd.
Aanvragen uitkering betaald ouderschapsverlof (dit is een WAZO-uitkering) Indienen betaalverzoek

Let op: Voor ieder kind waarvan uw werknemer wettelijk ouder is kunt u maximaal 3 betaalverzoeken indienen. Bij een tweeling bijvoorbeeld zijn dat 6 betaalverzoeken in totaal: u doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kunt u nog maximaal 5 betaalverzoeken voor uw werknemer indienen. Als uw werknemer meerdere adoptiekinderen of pleegkinderen in huis opneemt, geldt dezelfde regel.

In onze video op De uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor mijn werknemer ziet u hoe u betaalverzoeken indient via het werkgeversportaal.