Als uw werknemer niet het hele aanvullend geboorteverlof heeft opgenomen dan ligt het aan de situatie wat er met de rest van het verlof gebeurt.

Uw werknemer neemt de rest van het aanvullend geboorteverlof op bij de nieuwe werkgever

Uw werknemer overlegt dit zelf met u en de nieuwe werkgever. De hoogte van de uitkering blijft gelijk. De betaling regelt u samen met de nieuwe werkgever. Uw werknemer kan u vragen om een schriftelijke verklaring waarin staat op hoeveel weken aanvullend geboorteverlof deze nog recht heeft. U en uw werknemer hoeven hierover geen contact op te nemen met UWV.

Uw werknemer neemt geen aanvullend geboorteverlof meer op bij de nieuwe werkgever

U krijgt dan de uitkering betaald tot en met de laatste dag dat uw werknemer bij u in dienst is.

Uw werknemer heeft geen andere baan

Uw werknemer krijgt dan geen aanvullend geboorteverlof meer. U krijgt uitkering betaald voor het verlof dat uw werknemer opneemt tot en met de laatste dag dat deze bij u dienst is. Als bij de verlofaanvraag al bekend is dat uw werknemer uit dienst gaat, vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan tot en met de einddatum van het dienstverband.