Ik wil schadevergoeding vragen

Voorbeeld 1

UWV heeft geweigerd een werknemer een Ziektewet-uitkering te geven. Deze beslissing blijkt achteraf onjuist te zijn. De uitkering wordt alsnog door UWV nabetaald. De werknemer zou volgens de CAO recht hebben gehad op een aanvulling van zijn werkgever, maar hij kreeg die aanvulling niet omdat de werkgever inmiddels failliet was gegaan. UWV hoeft de gemiste aanvulling niet als schadevergoeding te betalen. De schade was geen rechtstreeks gevolg van de onjuiste beslissing, maar van het feit dat de werkgever geen vergoeding gaf.