Verschillende soorten meldingen kunnen wij niet behandelen:

  • Een melding over het overtreden van de inspanningsplicht. Bijvoorbeeld als een werknemer niet op afspraken komt, of niet meewerkt aan zijn re-integratie. Dit geldt niet als u eigenrisicodrager voor de WW in de sector Overheid en Onderwijs bent.
  • Een melding van een verzekeraar over een persoon met een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Een melding over een persoon die geen uitkering van UWV of een eigenrisicodragende werkgever heeft ontvangen.

Als een werknemer de inspanningsplicht overtreedt

Overtreedt een werknemer de inspanningsplicht? Dan kunt u het volgende doen.

  • U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA: u kunt dan zelf een maatregel opleggen.
  • U bent eigenrisicodrager voor de WW in de sector Overheid en Onderwijs: u kunt dan een melding verwijtbaar gedrag sturen naar UWV. 
  • U bent de verzekeraar van een eigenrisicodrager: dan kunt u uw cliënt (de eigenrisicodragende werkgever) vragen een maatregel op te leggen. Meer informatie over het opleggen van maatregelen vindt u op Ik ben of word eigenrisicodrager.

Doet u een melding die UWV niet kan behandelen? Dan sturen wij u een brief waarin wij dit kort uitleggen. Door onze geheimhoudingsplicht kunnen wij u geen uitgebreide informatie geven.